Den här sidan använder cookies. Mer info här. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du våra cookies. OK!

Vision

En klimatsmart stadsdel

Med tanke på att Vänerparken är ett utpräglat centrum för regionen där många människor vistas, arbetar och bor är det viktigt med en stor medvetenhet om energi och miljö. För oss är det självklart att kunna erbjuda bra komfort och inomhusklimat för hyresgästerna, med minimala utsläpp och påverkan på miljö.

I Vänerparken sätter vi därför nya mål med visionen att stadsdelen ska utvecklas klimatsmart. Vi ska nå detta mål genom att arbeta med hållbara energilösningar och genom att utveckla fastighetens system för energiförsörjning. Som en del i vår vision har ett av målen varit att nå certifieringen GreenBuilding vilket erhölls under februari 2015.

GreenBuilding

GreenBuildning - Certifikat i energibesparing och energieffektivisering

GreenBuilding riktar sig till företag, fastighetsägare och förvaltare som vill effektivisera energianvändningen i sina lokaler. Kravet är att byggnaden använder 25% mindre enregi än tidigare eller jämfört med nybyggnadskraven i BBR.